Bảng ký tự đặc biệt Võ Lâm Truyền Kỳ 2021 – Cách đặt tên bang phái đẹp và hấp dẫn: là thể loại game kiếm hiệp hay nhất được nhiều bạn trẻ yêu thích nhất hiện nay, để có một cái tên đẹp bạn phải biết về ban nhân vật đặc biệt Võ lâm truyền kỳ để có thể lựa chọn nhiều cái tên đẹp trong game.

+ Bảng ký tự đặc biệt trong trò chơi

Trưng bày Trưng bày Trưng bày
Alt + 15 ¤ Alt + 153 Ö Alt + 0163 £
Alt + 21 § Alt + 154 Ü Alt + 0164 ¤
Alt + 35 # Alt + 155 ¢ Alt + 0165 ¥
Alt + 36 $ Alt + 156 £ Alt + 0166 ¦
Alt + 64 @ Alt + 157 ¥ Alt + 0167 §
Alt + 128 Ç Alt + 160 Châu Á Alt + 0168 ¨
Alt + 129 ü Alt + 161 Tôi Alt + 0169 ©
Alt + 130 é Alt + 162 Đúng Alt + 0174 ®
Alt + 131 â Alt + 163 ú Alt + 0175 ¯
Alt + 132 ä Alt + 164 ñ Alt + 0179 ³
Alt + 133 Ah Alt + 165 Ñ Alt + 0182
Alt + 134 å Alt + 166 ª Alt + 0185 ¹
Alt + 135 ç Alt + 167 º Alt + 0190 ¾
Alt + 136 Chào Alt + 168 ¿ Alt + 0200 È
Alt + 137 ë Alt + 170 ¬ Alt + 0202 CHÀO
Alt + 138 Chào Alt + 171 ½ Alt + 0203 Ë
Alt + 139 Tôi Alt + 172 ¼ Alt + 0205 Ich
Alt + 140 Tôi Alt + 173 ¡ Alt + 0206 TÔI
Alt + 142 Ä Alt + 174 « Alt + 0207 TÔI
Alt + 143 Å Alt + 175 » Alt + 0208 D
Alt + 144 É Alt + 225 ß Alt + 0211 Chào
Alt + 145 æ Alt + 230 µ Alt + 0212 Ô
Alt + 146 Æ Alt + 241 ± Alt + 0215 ×
Alt + 147 ô Alt + 246 ÷ Alt + 0216 Ø
Alt + 148 ö Alt + 248 ° Alt + 0217 Vâng
Alt + 150 û Alt + 250 · Alt + 0218 Ú
Alt + 151 vo ve Alt + 253 ² Alt + 0219 Û
Alt + 152 ÿ Alt + 0162 ¢ Alt + 0248 ø

+ Cách viết tên các ký tự đặc biệt trong game mới nhất

Bước 1: Để gõ tên tiếng Việt cho nhân vật Võ Lâm Truyền Kỳ 1 bạn để Unikey hoặc Vietkey, sử dụng font TCVN3 (ABC) kiểu gõ Telex.

Bước 2: Nhập tên mà bạn muốn đặt cho nhân vật trong game Võ Lâm Truyền Kỳ, nếu bạn chưa nghĩ ra thì hãy tham khảo 99 tên nhân vật hay để lựa chọn nhé.

Bước 3: Sau khi có tên, tiếp theo chúng ta sử dụng một ký tự đặc biệt kết hợp, nhấn giữ Alt + số tương ứng ở bảng trên, bạn sẽ có được ký tự mong muốn.

+ Bảng ký tự đặc biệt Võ lâm truyền kỳ 1

Alt + 0133 có các ký tự sau: –
Alt + 0176 có các ký tự sau: °
Alt + 64 ký tự: @
Alt + 7 là ký hiệu •
Alt + 2222222: dấu hiệu sấm sét
Alt + 84 ?? nhân vật: ____
Alt + 0217 là dấu cách, dấu cách
∞: Alt + 236 (hoặc ∞: Alt + 7148)
Alt + 8475 đã nhận: ←

†: Alt + 0134 (hoặc †: Alt + 01414)
Alt + 0133 có các ký tự sau: …
Alt + 0153 có các ký tự sau: ™
ß: Alt + 225 (hoặc ß: Alt + 49631)
Ç: Alt + 128 (hoặc Ç: Alt + 09415)
€: Alt + 0128 (hoặc €: Alt + 09856)
¯: Alt + 0943 (hoặc ¯: Alt + 0175, ¯: Alt + 0687)
¹: Alt + 0185
²: Alt + 253
³: Alt + 0179

+ ký tự đặc biệt game Võ lâm truyền kỳ 1

Alt + 0227: ă
Alt + 147: ô
Alt + 136: này
Alt + 0253: uh
Alt + 01269: vâng
Alt + 131: â
Alt + 162: Có
Alt + 163: vâng
Alt + 160: á
Alt + 161: í
Alt + 133: à
Alt + 138: Này
Alt + 151: ù

+ Viết tên có dấu trong Võ Lâm Truyền Kỳ 1

Sắc nét: Alt + 141
Huyền: Alt + 0204
Câu hỏi: Alt + 0210
Fall: Alt + 0222
Trọng lượng: Alt + 149

Hãy đăng nhập để có thể bình luận

Bình luận