Cũ Hơn

24 phái


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Chưa rõ
 • Máy Chủ: Võ Lâm Tranh Hùng
 • Server: Vô Ngã
 • Alpha Test: 16/12/2021  (18:00)
 • Open Beta: 19/12/2021  (18:30)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5683
Cũ Hơn

21 phái


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Chưa rõ
 • Máy Chủ: VLTK Mobile
 • Server: #S1
 • Alpha Test: 20/08/2021  (15:00)
 • Open Beta: 25/08/2021  (10:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5889