Cũ Hơn

Thịnh Thế Giang Sơn


  • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
  • Auto Sử Dụng: Chưa rõ
  • Máy Chủ: JX Hợp Kiếm
  • Server: Hợp Kiếm
  • Alpha Test: 17/09/2021  (8:00)
  • Open Beta: 22/09/2021  (14:00)
  • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
  • Lượt xem: 6051