Hôm Nay

Công Thành Chiến


  • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
  • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
  • Máy Chủ: Võ Lâm Mới
  • Server: Anh Em
  • Alpha Test: 29/03/2023  (14:00)
  • Open Beta: 30/03/2023  (19:00)
  • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
  • Lượt xem: 147