Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Chưa rõ
 • Máy Chủ: Võ Lâm Chính Nghĩa
 • Server: Chính Tâm
 • Alpha Test: 15/04/2022  (19:00)
 • Open Beta: 17/04/2022  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5310
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Chưa rõ
 • Máy Chủ: Tân Kiếm Hiệp Mobile
 • Server: Hào Hùng Trảm
 • Alpha Test: 30/11/-0001  (19:00)
 • Open Beta: 06/11/2021  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5012
Cũ Hơn

Công Thành Chiến


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Chưa rõ
 • Máy Chủ: Thiên Tuyệt Mobile
 • Server: Hoa Sơn vs Tung Sơn
 • Alpha Test: 08/05/2021  (19:00)
 • Open Beta: 08/05/2021  (19:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5564