Cũ Hơn

Phiên bản 2008


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Auto Trong Game
 • Máy Chủ: Phong Thần PK 2008
 • Server: Triều Ca
 • Alpha Test: 01/10/2022  (10:00)
 • Open Beta: 21/10/2022  (10:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 5046
Cũ Hơn

Phiên bản 2008


 • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
 • Auto Sử Dụng: Chưa rõ
 • Máy Chủ: Phong Thần PK
 • Server: Alpha 2
 • Alpha Test: 15/09/2021  (10:00)
 • Open Beta: 15/10/2021  (10:00)
 • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
 • Lượt xem: 6696