Cũ Hơn

Thập Niên Hội Tụ


  • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
  • Auto Sử Dụng: Chưa rõ
  • Máy Chủ: Kiếm Thế Hoàng Gia
  • Server: Hoàng Gia Kiếm
  • Alpha Test: 20/10/2021  (10:00)
  • Open Beta: 24/10/2021  (10:00)
  • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
  • Lượt xem: 5537