Cũ Hơn

Long Môn Phi Kiếm


  • Đánh giá: Chưa có (xem Hồ sơ)
  • Auto Sử Dụng: Chưa rõ
  • Máy Chủ: Kiếm Thế Long Môn
  • Server: Hỏa Kiếm
  • Alpha Test: 08/10/2021  (10:00)
  • Open Beta: 09/10/2021  (10:00)
  • Bài tố cáo: 0 (xem Hồ sơ)
  • Lượt xem: 6269